Lørdag 25. mai blir det igjen lørdagskafé på Eydehavn museet. Da er temaet Kristne arbeidere

Kristne arbeidere arrangerte bedriftsandakter på både Nitriden og Arendal smelteverk i mange tiår. De arrangerte møter 1. mai hvert eneste år helt opp til nyere tid. De senere årene har de vært medarrangør av gudstjenesten på Eydehavn 1. mai.

I vår egen landsdel er Kristne arbeidere organisert gjennom Sørlandet krets, som ledes av Eldrup A. Hansen, mens de på landsplan er organisert som et forbund, bestående av kretser for hele landet. 

Eldrup A HansJan Rkrist

Eldrup A. Hansen og Jan Rudy Kristensen, ledere av henholdsvis Kristne arbeidere Sørlandet krets, og Kristne arbeidere i Norge

I mer enn 20 år har Jan Rudy Kristensen fra Arendal vært leder i Kristne arbeidere i Norge, og han vil fortelle om hvilke saker som har vært viktige for Kristne Arbeidere å arbeide med gjennom årene. Jan Rudy Kristensen har i mange år vært forbundssekretær i LO’s største forbund Fagforbundet, og også tidligere Kommuneforbundet. Han var også leder av Aust-Agder Arbeiderparti i mange år fra 1990-tallet.

Fra regionen her vil Eldrup A. Hansen, mangeårig bystyremedlem i Arendal, kjent som fylkesidrettskonsulent og innehaver av Staubø kultursenter, fortelle om virksomheten i Sørlandet krets, mens Laila Elisabeth Kristensen og Jonn Reidar Kristensen vil fortelle om arbeidet i Arendalsgruppa. Jonn Reidar Kristensen var helt siden 1968 sekretær i Sørlandet krets, og var drivkraften i arbeidet. I 2009 fikk han HM Kongens fortjenstmedalje for sin innsats bl.a. i Kristne Arbeidere.   Laila Elisabeth og Jonn Reidar er for øvrig Jan Rudy Kristensens foreldre.

Lokalt i Arendal er det en egen gruppe i Arendal som heter Arendalsgruppa av Kristne Arbeidere, som samler inn midler til å arrangere andakter på bo- og omsorgssentre i distriktet.  Den ledes av Laila Elisabeth Kristensen og Jonn Kristensen. Virksomheten i Kristne Arbeidere finansieres foruten medlemskontingent av kollekter, kirkeofringer og gaver.

Museumshagen 2

Det er flere emner som vil bli berørt i løpet av samtalen - blant annet

  • Den historiske bakgrunnen for Kristne arbeidere 
  • Medlemsskriftet Brorskap 
  • Kristensosialisme før og nå, status 
  • Forholdet til fagbevegelsen og Arbeiderpartiet 
  • Det kristne menneskesynet 
  • Interreligiøs dialog 
  • Andaktsvirksomheten, før og nå, fra bedriftsandakter til andakter på bo- og omsorgssentre
  • 1. mai 
  • Hvordan er forbundet Kristne arbeidere organisert

                                          STED: EYDEHAVN MUSEET

                                     TID: LØRDAG 25. MAI, KL. 11.00-13.00

Det blir pause med servering av enkel lunsj. Deretter blir det ordet fritt med  anledning til spørsmål og kommentarer.  Eydehavn museet vil bekoste lunsjen, mens det blir anledning til å gi en gave til Kristne Arbeidere.