Quiz på KUBEN

Bli med på quiz! Vi har quiz for barn og voksne. Quizen gjennomfører du på din mobiltelefon når du er på besøk hos oss.

Velg hvilken quiz du vil prøve. Svarene finner du i utstilligene våre.

Quiz -knapper -01

Quiz -knapper -02

Quiz -knapper -03

siden er under utarbeidelse, mer info og spennende quiz`er kommer.