MITT MALERI

_1020230
_1020230
KUBENs rikholdige samling av gjenstander inneholder, blant mye annet, mange malerier. Blant disse er det stor variasjon i teknikk, alder og motiv.

I denne utstillingen har ansatte ved KUBEN fått velge seg det maleriet som hver enkelt aller helst ønsker å se utstilt. Begrunnelsene for valgene er like forskjellige som kuratorene. Kanskje finner du også en favoritt her inne? God fornøyelse!