Livstegn

I utstillingen LIVSTEGN kan du bli med på en reise gjennom steinalder, bronsealder og jernalder i Agder. Helt fra tiden da de første menneskene kom til området og frem til vikingtidens slutt. Det vil si et tidsrom på ca 10.500 år. I utstillingen vår kan du se noen av de fantastiske gjenstandene som er funnet i Agder i denne perioden, og lære om hvordan samfunnet forandret seg fra steinalderen til vikingtiden.

I steinalderen laget menneskene hovedsakelig redskapene sine av stein, og det er gjort spennende funn fra denne perioden i regionen vår.  Flotte steinøkser, pilspisser og andre redskaper forteller om det livet som ble levd og de folkene som en gang holdt til her.

I bronsealderen ble bronse tilgjengelig for mange. Metallet var en viktig drivkraft bak samfunnsutviklingen. I utstillingen har vi blant annet et unikt sverd i bronse, en sjelden ansiktsurne og offerfunn.

Eldre del av jernalderen var en gullalder i Agder, og vi viser både gjenstander importert fra romerriket, gullringer og vakkert dekorert keramikk. I østre deler av Agder er det også gjort flere skattefunn, blant annet av vakre perler, spenner og smykker fra vikingtiden. Flere sverd og økser er også stilt ut. I et eget «gravkammer» viser vi frem unike gravfunn.

I utstillingen kan du se både bruksgjenstander og spesielle praktgjenstander. Utstillingen er hovedsakelig basert på KUBENs egen arkeologisamling, men vi har også fått låne noen flotte gjenstander fra Kulturhistorisk museum og Universitetsmuseet i Bergen. Vi tar også for oss eksempler på kulturminner, utgravninger og funn spredd omkring i Agder. Vi gleder oss over at vi endelig kan vise frem denne unike delen av samlingen og historien vår.

Gøy for barn
I utstillingen er det flere morsomme og lærerike aktiviteter for barn. Kan dere finner den skumle ormen Nidhogg, som ligger og gnager på en av røttene til verdenstreet Yggdrasil? Kjenn på gevir og bein, pels og sener, og gjett hvilket dyr det kommer fra. Hvis man gjetter riktig får man høre en liten historie om hvordan dyret ble brukt til klær, mat og redskaper i steinalderen. For de aller minste har vi også noen søte sauer man kan leke med, og hjelpe til med å passe så ikke ulven tar dem.

Nye livstegn!
Hvert år blir det funnet arkeologiske gjenstander både av arkeologer og privatpersoner. Loven legger bestemmelser for eierskap, og gjenstandene sendes til landsdelsmuseer. I utstillingens del Nye livstegn! får du en unik mulighet til å se nye arkeologiske funn fra regionen før de transporteres videre.

Nye livstegn!  er et samarbeid mellom Agder fylkeskommune ved avdeling for Kulturminnevern og kulturturisme, Egdene detektorlag og KUBEN.

Her kan du se filmer fra utstillingsproduksjonen: