Høy dødelighet

Slavehandelen kostet uendelig mange liv. For slavene var ferden mot kysten etter at de var tatt til fange, svært risikofylt. Også oppholdet i slavekasernen i påvente av å bli tatt om bord på et skip, var farlig. Beregningene av hvor mange som mistet livet på vei mot eller i kasernene, er imidlertid høyst usikre. For overfarten fra Afrika til Karibia finnes bedre dokumentasjon og sikrere tall. På «Fredensborg»s seilas fra Afrika til St. Croix, døde for eksempel 24 av slavene, eller 9 %. Av mannskapet døde – i løpet av hele trekantruten - 15 av de opprinnelig 40, altså 38 %. De fleste av disse døde av sykdom under oppholdet i Afrika. 

Høy Dødelighet - Journal
Bildet viser kapteinens journal. Døde slaver blir markert i margen. Foto: Rigsarkivet København.

Denne høye dødeligheten, også blant sjøfolkene, var ikke uvanlig. Flere undersøkelser viser at dødeligheten var høyere på dansk- norske enn andre europeiske slaveskip. I perioden 1690 til 1806, døde i gjennomsnitt 16,5 % av slavene som ble fraktet på dansk-norske skip, mens gjennomsnittet for andre lands skip var 12,3 %. Dødsårsaken var ofte ulike sykdommer. Slavene kunne også bli utsatt for ulykker og dehydrering, eller ta sitt eget liv.

Slaveskipene skulle ha leger om bord. Disse hadde som oppgave å se til at syke slaver ikke ble tatt om bord før avreise. De skulle også påse at slavene fikk tilstrekkelig mat underveis, og ta hånd om de som ble syke på overfarten. Hvor mye deres innsats hadde å si er imidlertid usikkert. Det er ikke forskjell på antall slaver som døde på skip som hadde lege om bord, og på skip som for eksempel mistet sin lege i sykdom tidlig på ferden.

På «Fredensborg» døde den første slaven - en kvinne - 2. mai, etter omkring en ukes seilas. I motsetning til mannskap som falt fra, fikk de døde slavene ingen seremoni før de ble kastet over bord. I løpet av månedene det tok å seile fra Gullkysten til St. Croix, døde stadig flere. Den 9. juli 1768 døde mannsslave nr. 17, dagen etter led den sjette kvinneslaven samme skjebne. «Fredensborg» var på dette tidspunktet framme ved St. Croix. Til tross for dødsfallene på overfarten, var kaptein og skipsassistent rimelig tilfredse med resultatet av reisen så langt.

 Høy -dødelighet -skip
"Fredensborg" ført av kaptein Berg 1778. Fargelagt tegning av ukjent kunstner. M/S Museet Søfart, Danmark.

Hver dag frem mot jul vil vi legge ut en ny artikkel. Disse finner du her.