Salg av mennesker

Bilde fra John Gabriel Stedman "Narrative of five years Expedition against the Revolted Negores in Surinam 1772-1777". M/S Museet for Søfart, Danmark.  
Bilde fra John Gabriel Stedman "Narrative of five years Expedition against the Revolted Negores in Surinam 1772-1777". M/S Museet for Søfart, Danmark.  

Johan Lorentz Carstens, slaveeier med plantasjer både på St. Thomas og St. Croix, forteller følgende om slaveauksjoner i første halvdel av 1700-tallet:

«Børnene, som Endnu Ligger i deris Moders Liv, selges og for 10 rdr, men det er Ligesaa stoer Hazart at Kiøbe disse Børn, som det er at Kiøbe de Syge og Beskadigede Slaver, thj ingen af de Kiøbende kand viide, om nogen af parterne kand komme dem til nytte. Thi hvis Moederen fornemmer, at hendes foster er solt, imeedens hun endnu gaar med det, da søger hun Lejlighed at omkomme det».

Salget av slavene fra «Fredensborg» gikk over flere dager. Det tok litt tid før man fikk solgt barna og de syke. Charles Pim Burt fra plantasjen St. John dro av gårde med en liten barneflokk adskilt fra sine foreldre. Han var kjent for plantasjedrift basert på barnearbeid. Den største kjøperen var Don Riera. Han tok med seg 84 av slavene til sine plantasjer på Puerto Rico.

Blant kjøperne var også kaptein Peter Tangerloe, som var «frineger» og eide en liten plantasje i høydedraget over Christiansted. Maria Elizabeth, som var en frigitt kvinne og bodde alene i et hus i Kongens Tverrgate, kjøpte også en kvinneslave. Fem slaver endte hos Friis Eilskov på plantasjen «Constitution Hill».

Resultatet av salget av slavene fra «Fredensborg» ble som følger:

18/7 1768 

       16 m 2 g a 230 rdl. til Ludv. H. Schimmelmann

       9 m 5 kv a 230 rdl. til John Jacob de Wint

       2 p a 230 rdl. til Gregory Hoeg Nielsen

       2 g 1 p a 227,5 rdl. til Jacob Linberg

       2 m 1 kv 1 g a 230 rdl. til Peter Heyliger

       5 m a 220 rdl. til Nicolaus Solomon

       10 m a 230 rdl. til Geurt Spre de Wint

       1 m a 230 rdl. til Alexander Mark

       1 m 4 kv a 215 rdl. til Friis Eilskov

       1 m 1 p a 220 rdl. til John Latoyionen

       1 p a 220 rdl. til Michael Hamrah

       1 m a 230 rdl. til Samuel Newton

       1 kv a 220 rdl. til August Darius

       1 kv a 215 rdl. til Peter Tongerlo

       1 kv a 220 rdl. til Maria Elizabeth

19/7 1768

       1 m 2 kv a 650 rdl. til Johannes Søbødker

       1 kv a 200 rdl. til Theobald Bourke

       1 kv a 215 rdl. til Abraham Markoe

       1 kv a 225 rdl. til John Sullivan

20/7 1768

       4 m 1 g 2 p a 215 rdl. til James Kennedy

21/7 1768

       1 m a 220 rdl. til Edwad Beach

22/7 1768

       5 m 1 kv a 200 rdl. til Nicolaus Solomon

23/7 1768  

       10 barn 5 8 år a 120 rdl. til Ch. Pim Burt

       1 m a 200 rdl. til Hegidius Henning

24/7 1768

       6 m 2 kv a 200 rdl. til Baron de Bretton

25/7 1768

       35 m 36 kv 6 p 7 g  a 160 rdl. til Puerto Rico

25/7 1768

       14 m 1 g 7 kv syke a  55 rdl. til tollfor. Porthe

27/7 1768

       2 kv syke a  80 rdl. til John Johnsen

       3 m a 230 rdl. til løytn. Thrøn

 Hver dag frem mot jul vil vi legge ut en ny artikkel. Disse finner du her.