Forliset

Kaptein Ferentz skriver selv følgende om forliset i sin journal:

«Først paa Vagten blev Skibs Raadet sammen kaldet, og Resolverte at søge Norge igien, da det saa ud til bestandig Uveir; som da allerede var begyndt. (…)

5 glas ud saa et 3 mastet Skib til Lowart, som og holdt paa Landet med os. Seil blev sat til efter Vejrliget Lens Skib.

3 glas ud fik Land at see forud. Skibs Raadet atter indkaldt og tilspurt om de nok tænkte at blive ved fattede Resolution at søge Havn hvorpaa alle eenstemmig svarede, at de troede det være best baade for Comp, og for dem selv, da fornødenheden inden Bord det udkrævede. Noget derefter blev dreied bie og 3de Skud fyrt efter Losen.

Kl: 2 1/2 kom Losen om bord fra et Sted kaldet Sandøen 1 Miil Østen fra Narestøe. Derpaa efter Losens Ordre dreyed af og seiled Langs Landet til vi kom uden for Indløbet af Narestøe, Hvor vi observerede et Skib laae forud i Læe. Capt erindret Lodsen strax at tage sig i agt for samme, Hvorpaa han svarede han skulde nok passe Skibet. Kort derefter raabte Han: Hold af, men forsilde, Skiærene slap vi dog forbi men støtte strax derpaa med forskibet mod en Klippe paa en Øe, hvorpaa Skibet strax dreyede med bagbord Seil til Landet, og støtte an temmelig hart. Dette var ved Kl: 4. Strax blev arbeydet paa at bringe en PertLine i Land. Vinden var Østl., Luften tyk med Regn. Enhver søgte strax at redde Livet. Expeditionskisten, Compagniets Breve og Skibs Documenterne blev strax bærgede, Ved det vi med tvende Spier og en Lod Linie søgte at bringe og hale hverandre i Land. Kl: 4 1/2 var alle Folk i Land. Da Capt: giorde strax Anstalt med folk til at holde Vagt ved Skibet hvilket der Befandtes ved Pompen 9 Tomer Vand. Mandskabet og Passagers søgte hver sine Veje (…)».

Forliset
"Fredensborg" på vei mot forlis. Maleri av Ants Lepson. Foto:KUBEN

De skipbrudne ble innlosjert i Narestø. Hoffmann og Ferentz ble på stedet frem til 15. mai, for å ta seg av de regnskapsmessige og juridiske forholdene rundt bergingsoppgjøret. Senere ble Ferentz kaptein på «Christianborg» og den nybygde «Fredensborg». I perioden frem til 1785, fraktet han tilsammen 1852 slaver med disse skipene.

Hver dag frem mot jul vil vi legge ut en ny artikkel. Disse finner du her.