Christian Runge

Christian Runge var en av de få norske sjømennene som var om bord på «Fredensborg» på den siste reisen. På mannskapslisten som ble skrevet før skipet forlot København, finner vi imidlertid ikke navnet hans. Under oppholdet på Merdø fikk matros Ragnal Nielsen, som var syk allerede ved ankomsten i uthavna, mønstre av. Det var viktig at den ledige stillingen som matros ble besatt. Kaptein Kiønig dro inn til Arendal, og samme dag som Nielsen ble strøket fra listen, ble et nytt navn ført inn: matros Christan Runge. Runge var fra Arendal og han mønstret på med en hyre av 5 ½ riksdaler pr. måned.

Vi kan lese om Christian Runge flere ganger i løpet av «Fredensborg»s siste reise. Mens skipet lå til ankers utenfor Christiansborg på Gullkysten herjet tropesykdommene, og mange av mannskapet døde. Eiendelene til avdøde besetningsmedlemmer ble auksjonert bort i etterkant av begravelsen. Christan Runge kjøpte mye navigasjonsutstyr. Runge var skrivekyndig og hadde nok ambisjoner om en videre karriere til sjøs. Han satset på å overleve! I desember overtok han som tredjestyrmann og butler om bord på «Fredensborg», og fikk blant annet ansvar for skipets beholdning av proviant og drikkevarer. Det krevde en svært nøyaktig regnskapsførsel og detaljerte innføringer i protokollen.

FREDENSBORG_lysb #1_039_preview .jpeg _justert
Sansynligvis var det i dette huset i Narestø Christian Runge ble innlosjert i desember 1768. I alle fall var dette barndomshjemmet til Gunhild Thomasdatter, som han giftet seg med. Foto: Leif Svalesen

Christian Runge holdt seg frisk på resten av reisen. Han var om bord da «Fredensborg» forliste ved Gitmertangen og ble innlosjert i Narestø hos enkefru Svendsen. Hun hadde en datter som het Gunhild. Etter hvert giftet Christian Runge seg med Gunhild Thomasdatter. Bryllupet sto i Flosta kirke. Gunhild og Christian bosatte seg i Narestø og fikk fem barn.

S_17_1_v2
Avfotografert kirkebok fra Flosta kirke, som viser giftemålet mellom Christian Runge og Gunhild Thomasdatter i 1769. Foto og bildebehandling: KUBEN

Christian Runge fortsatte til sjøs. Høydepunktet i karrieren var nok da han fikk kommandoen på fregattskipet «Anna Elisabeth». Runge var senere uheldig og grunnstøtte med dette skipet ved innseilingen til Dublin. I forbindelse med en uoverensstemmelse om bergingen av fartøyet, ble Runge stevnet for retten. Han døde i 1789 som en forgjeldet mann.

Hver dag frem mot jul vil vi legge ut en ny artikkel. Disse finner du her.