Losen fra Sandøya

Losutkikk _av _Ulf Aas 18
Tegning av Ulf Aas. Foto:KUBEN

Et forlis fikk som oftest et rettslig etterspill i form av en sjøforklaring. Allerede to dager etter «Fredensborg»s forlis, var kanselliråd og sorenskriver på plass, og ekstraretten satt. Vitner ble kalt inn, en etter en, for å forklare seg. Hele 16 av besetningen måtte avlegge ed og avgi forklaring. Alle ga den samme forklaringen og mente at dersom losen hadde vendt skipet før de kom så nær land, hadde ulykken ikke funnet sted.

Losen om bord på Fredensborg, var Svend Jensen fra Sandøya. Det var han som ledet an etter at alle var kommet velberget i land fra vraket. Da han viste vei til Narestø, bar han tydelig preg av forliset, med opphovnede lepper og blodig nese. Skadene kom imidlertid ikke av et av sammenstøtene med land, men av styrmann Bechs knyttneve. Bech var så opphisset etter strandingen, som han mente var forårsaket av losen, at han slo til ham uten forvarsel.

Los Svend Jensen hadde en stri vinter etter forliset. Han ble anklaget og satt i fengsel, men kjempet tappert for å fri seg fra de alvorlige anklagene i forbindelse med grunnstøtingen. Saken hans kom opp for retten den 7. august 1769. Retten kom til at losen ikke hadde gjort noen feil og at han måtte frifinnes. Det var ganske sikkert en glad los som seilte hjem til Sandøya!

 

Hver dag frem mot jul vil vi legge ut en ny artikkel. Disse finner du her.