Avreise

Direksjonen skåler for en lykkelig reise. Tegning av Christian Bogø, fra tidsskriftet "Viking", desember 1926. Foto:KUBEN  
Direksjonen skåler for en lykkelig reise. Tegning av Christian Bogø, fra tidsskriftet "Viking", desember 1926. Foto:KUBEN  

«Fredensborg», som tidligere het «Cron Prindz Christian», var på 100 fot. Etter at skipet ble kjøpt av det Guineiske Compagni på auksjon i 1766, fikk det navn etter kompaniets fort på Gullkysten.

Før en reise i trekantfart, var det mye som måtte gjøres. Dette innebar mange forberedelser av praktisk art, men det var også rom for mer høytidelige markeringer. Den 12. juni var for eksempel direksjonen i det Guineiske Compagni invitert til inspeksjon av skipet. Presis kl. 10.00 kom direksjonen om bord, rodd i en sjalupp med seks par årer. Kaptein Kiønig var kledd i sin beste stas, og selv pudderparykken var på plass.

Etter en salutt på ni skudd, var direksjonen tilstede da den 40 mann store besetningen sto oppstilt på dekk for å avlegge ed på at de skulle være tro mot konge og regjering, og følge de strenge bestemmelsene om bord. De forpliktet seg til å «vove og tilsætte baade Liv, Gods og Blod, saasom det goe og troe Undersaatter og Reedernes troe Tienere baade egner og bør, SAA SANDT HIELPE OS GUD OG HANS HELLIGE ORD». Deretter var det tid for direksjonens middag i kaptein Kiønigs kahytt.

I løpet av de neste dagene ble de siste forberedelsene til ferden gjort. Det ble arbeidet både i rigg og på dekk. Den farligste lasten de tok om bord, var den store kruttbeholdningen som skulle til Guinea. «Fredensborg» hadde også med seg store mengder brennevin, kassevis med geværer og over 30 000 flintstein til geværene. Siden «Fredensborg» skulle frakte slaver fra Afrika til Karibia, var det behov for en del spesialutstyr. Det ble levert ekstra mye medisinsk og kirurgisk utstyr, i tillegg til tønner med krittpiper, såkalte «slave- eller negerpiper», fotlenker og bøyler.

23. juni kunne «Fredensborg» lette anker i København og sette kursen mot Helsingør, der de ankret opp etter en kort seilas. Her skulle de siste papirene hentes og Øresundpasset fikk de også om bord. Den 24. juni 1767, lettet «Fredensborg» anker for siste gang i dansk farvann.

 

Hver dag frem mot jul vil vi legge ut en ny artikkel. Disse finner du her.