Merdø

Omtrent slik må det ha sett ut da "Fredensborg" lå oppankret utenfor Merdøgaard. Dette fotografiet viser kopien av ostindiafareren "Göteborg", som var på besøk i Arendal i 2007. Foto: Karl Ragnar Gjertsen/KUBEN.  
Omtrent slik må det ha sett ut da "Fredensborg" lå oppankret utenfor Merdøgaard. Dette fotografiet viser kopien av ostindiafareren "Göteborg", som var på besøk i Arendal i 2007. Foto: Karl Ragnar Gjertsen/KUBEN.  

Merdø utenfor Arendal oppfylte alle kravene til en god uthavn. Ankerplassen var sikker og lun, og det var kort inn- og utseiling til åpent hav. Også «Fredensborg» nøt godt av dette, da skipet på grunn av dårlig vær ble liggende i uthavna i nesten tre uker. Dagene ble brukt til ulikt forefallende arbeid. Skutesidene ble tjæret, og i det urolige været med en del regn, måtte seilene dessuten stadig løsnes for at de skulle tørke.

Den 2. juli fikk en del av mannskapet tillatelse til å delta ved gudstjeneste i Tromøy kirke. Der satt de under kirkeskipet som viste det Asiatiske Kompagnis fregatt «Dronningen af Dannemark». Sogneprest Jens Boye hadde selv forært modellen til kirken. Før han ble prest på Tromøy, var han skipsprest på to turer til Canton i Kina med nettopp «Dronningen af Dannemark». Kaptein på begge reisene var Zacharias Allewelt, som også hadde vært eier av det store røde huset på Merdø der "Fredensborg" lå oppankret, nemlig ærverdige Merdøgaard. I perioden 1742-1756 tilhørte huset en av Allewelts kapteinskolleger, Jesper With. Han hadde som direksjonsmedlem i Det Guineiske Kompagni signert «Fredensborg»s skipsjournal.

Etter nesten tre uker var ventetiden på Merdø omsider over. Kapteinen satte kursen mot den engelske kanal, som var den korteste veien til Afrika.

Merdø -mannskap

Mannskapet fra "Fredensborg" på vei til gudstjeneste i Tromøy kirke i begynnelsen av juli 1767. Tegning av Ann-Carin Wessel til Leif Svalesens bok "Slaveskipet Fredensbrog og den dansk-norske slavehandelen på 1700-tallet." Foto:KUBEN

Hver dag frem mot jul vil vi legge ut en ny artikkel. Disse finner du her.