Allianser og handel

Ved «Fredensborg»s ankomst til fort Christiansborg høsten 1767, var det Christian Tychsen som tjenestegjorde som guvernør. Kaptein Kiønig var avhengig av guvernør Tychsen for å kunne selge varene han hadde med fra København. Guvernøren var igjen avhengig av lokale afrikanske handelsmenn og herskere. Han hadde visse fortrinn i kraft av de ettertraktede europeiske handelsvarene han kunne tilby, særlig moderne våpen. Likevel var fortets lille bemanning på rundt 35 europeere helt avhengig av lokalbefolkningens vilje til samarbeid.

Allianser -og -handel

Fra innlandet gikk det en strøm av slaver ned mot kysten. Kilde:www.123rf.com/profile_antiqueimagesdotnet

Slavene som ble kjøpt for varer som brennevin, våpen og jern, var som oftest krigsbytte fra kriger mellom afrikanske grupperinger i innlandet. Sterke, unge mennesker var mest ettertraktet – syke, gamle og barn risikerte en enda verre skjebne enn å lenkes sammen i et lasterom og fraktes over havet. Samtidige kilder beretter om spedbarn som blir tvunget fra moren og etterlatt i strandkanten.

Området hadde lange handelstradisjoner, og lokale herskere var europeerne jevnbyrdige i diplomati og intrigespill. Uenigheter med lokale herskere, kunne for mannskapet ved Christiansborg bety at andre konkurrerende fort inngikk de mest ønskede alliansene. Dessuten kunne handelen stoppe opp, og man kunne risikere voldelige konflikter. I 1693 ble for eksempel Christiansborg okkupert i et år av det mektige Akwamu-kongedømmet. Flere av besetningen på fortet ble tatt til fange eller drept.

Den gjennomsnittlige levetiden for hvite menn ved fortet var svært kort. Også på «Fredensborg» fikk man erfare dette. Under oppholdet på Gullkysten var det mange som døde: matrosene Peder Johnsen og Ole Nicolaysen, overstyrmann Peder Christian Lundberg, fjerdestyrmann Andreas Sivertsen Gadt, tømmermenn Jacob Jacobsen Beck, Johan Jacob Kock og Axel Antoniussen Hæglund, og kaptein Espen Kiønig. Flere av disse døde av den såkalte «klimatfeberen», som var en samlebetegnelse på flere tropesykdommer som ga feber, for eksempel malaria og gulfeber.

Hver dag frem mot jul vil vi legge ut en ny artikkel. Disse finner du her.