Agderseminaret 2019

18. okt 2019 kl. 09:30 - 15:30

Velkommen til Agderseminaret 2019! 

Agder seminaret viderefører en lang tradisjon med årlige samlinger om historiske emner. Siktemålet er nå som tidligere å nå fram til et historieinteressert publikum, presentere foredrag av høy faglig standart og invitere til fruktbart debatt! 

Årets program samt alt annet praktisk informasjon finner du her: 

/forskning/agderseminaret/

Velkommen!