Arendalsprammen og dens tilblivelse

23. sep 2020 kl. 18:00 - 19:30

Kom og hør på den erfarne prambyggeren John Andersen, som forteller om sitt prosjekt som han satt i gang sammen med Håndverksinstitutet.  Med bruk av tradisjonelle teknikker har han nemlig bygd tro kopi av Arendalsprammen fra 1851 som befinner seg på Klokkebua på KUBEN.

Prammen som båttype er en ektefødt «egde» og den spilte en sentral rolle for utvikling av landsdelen med tanke på foreningsliv for kvinner og skolegang for barn. Foruten har prammen vært et kjærkommet tilskudd i økonomien for mange småbønder. Den var derfor meget populær blant befolkningen på 1800- tallet. Arendalsprammen egnet seg utmerket til innskjærs trafikk med mennesker og lettere gods.  

Vi inviterer til et møte med båtbyggeren som forteller om både byggeprosessen og historien til prammen. Han skal også vise enkle byggeteknikker som ble brukt i prosessen. Vi viser frem både den originale og den nye prammen! 

Inngangen til foredraget: 90 kr.

På grunn av den pågående corona-situasjonen kan arrangementer bli avlyst på kort varsel. KUBEN forholder seg til folkehelseinstituttets og kommunens retningslinjer og anbefalinger. Eventuelle endringer i programmet vil bli annonsert på våre nettsider og på vår Facebook-side.