Boklansering: Bondesamfunn og bondeopposisjon på Agder

19. mai 2021 kl. 19:00 - 20:00

Vi har gleden av å invitere til lanseringen av boken Bondesamfunn og Bondeopposisjon på Agder.

Forfatteren Kjell-Olav Masdalen skal gi oss en kort introduksjon til boken og fortelle om skriveprosessen. Deretter blir det musikalsk innslag med folkemusiker Eivind Tanche-Larsen fra Setesdalen. 

Eyvind har akkurat fylt 21 år, men har alt rukket å bli en profilert utøver og folkemusiker. Han har fire ganger vunnet juniorklassen i munnharpe på Landskappleiken, og plassert seg helt i toppen i klasse for hardingfelespill. 

Gratis inngang. Boken blir mulig å få kjøpt på arrangementet.  Reserver plassen på arrangementet her. 

Om boken: 

Det er en utbredt oppfatning at bøndene på Agder var spesielt stridbare i eldre tid. Agders historie i overgangen mellom middelalder og tidlig nytid er et slags terra incognita i norsk historieforskning, og disse oppfatningene har lenge stått uimotsagt.

I denne boken tegnes det opp et helt annet bilde av egden som pragmatisk og fleksibel i møte med øvrigheten, der de sporadiske konfliktene best forstås ut fra bondesamfunnets gamle selvstyreformer og bøndenes evne til å opptre samlet mot press utenfra. Etter hvert som Agder ble stadig sterkere innvevd i europeisk økonomi, ble også trykket fra øvrigheten mer merkbart. I denne sammenheng grep bøndene til en lang rekke motstandsformer, der direkte vold og opptøyer hører til unntakene.

Kjøp boken her.

Om forfatteren: 

Kjell-Olav Masdalen (født 1948) er utdanna historiker fra Universitetet i Oslo. Han har jobba som arkivar ved Riksarkivet, Oslo byarkiv og Aust-Agder-Arkivet. Fra 2004 til 2015 var han direktør ved Aust- Agder kulturhistoriske senter, der han nå er seniorforsker. Han har skrevet Agders historie 1920-1945, Administrasjonshistorie og arkivkunnskap - Kommunene (sammen med Liv Mykland), Boka som redda Norge og flere historiske og arkivfaglige artikler.