Dyregraver i Setesdalsheiene. Reinsdyrjakt i 7000 år.

04. mar 2020 kl. 18:30 - 19:30

I forbindelse med vannkraftutbygging fra 1960-tallet og fremover ble det foretatt omfattende arkeologiske registreringer i det planlagte Blåsjø-magasinet og av Urarvatnet i Bykle vesthei.

Et betydelig antall steinalderboplasser og dyregraver viser hvordan fortidas mennesker utnyttet villreinstammen i området fra steinalder og frem til middelalderen. Foredraget vil beskrive resultatene fra registreringene – og nyere bruk av området.

Foredraget skal holdes av Snorre Haukalid som er arkeolog i Agder fylkeskommune med ansvar for utbygging knyttet til energiproduksjon.  

Inngang til foredraget: 90kr. 

Velkommen! 

Ilustrasjon: Arkikon.