Foredrag i arkeologi: Steinalderen langs kysten av Aust-Agder

13. nov 2019 kl. 18:00 - 20:00

Vi inviterer til spennende foredrag med arkeolog Gaute Reitan som var formidlingsansvarlig ved utgravningsprosjektet for ny E18 Tvedestrand – Arendal. Hans foredrag tar utgangpunkt i resultatene fra utgravningene som ble gjort i forbindelse med E18-utbyggingen.

I forkant av byggingen av den nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal gjennomførte Kulturhistorisk museum (UiO) i 2014-2016 omfattende arkeologiske undersøkelser. Utgravingsprosjektet ga arkeologene store mengder ny kunnskap først og fremst om steinalderen i regionen, og de undersøkte boplassene spenner i tid helt fra de eldste tider til steinalderens slutt, ca. 9200-1700 f.Kr.

Fra tidligere var steinalderen lite undersøkt langs denne delen av kysten. E18 Tvedestrand-Arendal-prosjektets resultater er viktige for å forstå de lange linjene i steinalderen - ikke bare lokalt, men også i et langt videre geografisk perspektiv.

Undersøkelsene gjør også at det nå rettes oppmerksomhet mot regionen fra det internasjonale arkeologimiljøet. 

Gaute Reitan var utgravingsleder ved utgravingsprosjektet, og sammen med prosjektleder Lars Sundström har han vært redaktør for en stor bok som presenterer de omfattende utgravingsresultatene.