Foredrag: Arkeologiske funn fra regionen

Gaute Reitan er arkeolog ved Kulturhistorisk museum og var formidlingsansvarlig ved utgravningsprosjektet for ny E18 Tvedestrand – Arendal. Han vil holde foredrag med utgangpunkt i resultatene fra utgravningene som ble gjort i forbindelse med E18-utbyggingen.

Mer informasjon kommer.