Gøy for barn: Rytmeinstrument verksted

20. okt 2019 kl. 12:00 - 16:00

Hvordan kan tovet ull bli til et flott rytmeinstrument? Det er nesten en selvmotsigelse, så kom og prøv!

Instrumentverkstedet koster 30 kr og passer best for barn mellom 5-15 år!