Gøy for barn: Rytmeinstrument verksted

Hvordan kan tovet ull bli til et flott rytmeinstrument? Det er nesten en selvmotsigelse, så kom og prøv!

Instrumentverkstedet koster 30 kr og passer best for barn mellom 5-15 år!