Guds fire døtre - fra vikingsamfunn til statssamfunn med landsloven av 1274

12. mar 2020 kl. 19:00 - 20:00

Aust - Agder Museums og Arkivlag inviterer til et foredrag med Jørn Øyrehagen Sunde. 

Jørn Øyrehagen Sunde tok doktorgraden ved Det juridiske fakultetet i Bergen i 2007, og ble samme året professor i rettshistorie der. Han har siden 2006 vært forskningsleder ved museet Baroniet Rosendal, og var i perioden 2008 - 2010 professor 2 ved Middelaldersenteret i Bergen. Sunde har skrevet en rekke bøker og artikler.

I de siste årene har Magnus Lagabøtes landslov av 1274 stått sentralt i Sundes arbeid.  Jørn Øyrehagen Sunde er kjent som en fremragende formidler, og han har fått flere priser for sin formidlingsevne.

Foredraget er gratis for medlemmene. For ikke-medlemer er prisen 50 kr. 

Velkommen.