AVLYST: KULTURKVELD: Det norske bibelbeltet - geografiske og kulturhistoriske perspektiver

Arrangementet avlyses grunnet gjeldende smittevernrestriksjoner.

De store folkebevegelsene som vokste fram på 18- og 1900-tallet, kom hver på sitt vis til å prege tenkesett og samfunnsliv i Norge. Men de fikk skiftende gjennomslag utover i landet, noe som i sin tur skulle gi grunnlag for kulturelle motsetninger og nedfelle seg i valgsosiologiske mønstre. Den kristelige lekmannsrørsla fikk sterkest oppslutning i de sør- og vestlige kystområdene. Hvorfor ble det slik?

Professor emeritus i historie ved Universitetet i Agder, Bjørg Seland kommer til KUBEN for å snakke om hva det var med sør- og vestlendingene som gjorde dem til så ivrige pietister?

Inngang for voksne : 90 kr, studenter: 45 kr.

På grunn av de gjeldende smittevernbestemmelsene er det færre plasser enn vanlig på kulturkveldene. Vi anbefaler derfor å kjøpe billetter på nett. Det selges billetter også ved inngangen dersom det er ledige plasser. 

Vi tar forbehold om endringer i forhold til oppdateringer i koronaresituasjonen.   

Nasjonale retningslinjer per 18.01.21 anbefaler å ikke delta på kulturarrangementer utenfor egen kommune for å unngå å samle mennesker fra ulike kommuner. KUBEN vil derfor kun gjennomføre lokale arrangement med lokale arrangører og oppfordrer kun innbyggere i Arendal kommune om å komme på våre arrangementer frem til nye retningslinjer foreligger. 

Velkommen!