Kulturkveld: Fra fromhet til trolldom: en middelalderamulett fra Agder

Kaja Merete Hagen jobber med en doktorgrad om religiøse bilder i middelalderen og har blant annet studert en middelalderamulett som finnes i samlingene på KUBEN. Ble slike amuletter brukt for å gi beskyttelse mot onde makter? Nyere forskning viser at amulettene ikke hadde noe med trolldom og overtro å gjøre.

Inngang: 90 kr 

Velkommen!