Bilær, båtær og hvalær - gratis foredrag

28. aug 2019 kl. 19:00 - 20:00

Kom og hør tidl. konservator Karl Ragnar Gjertsen fortelle om hvalfangst og livet til hvalfangernes familier.

Moderne hvalfangst hører til 1900-tallet: Vestfoldbyene Tønsberg og Sandefjord var kjerneområdet. Fangsten foregikk i Sørishavet, og når man i Vestfold snakket om "øya" var det Sør-Georgia (del av Falklandsøyene) en snakket om. Det var også forbindelser til Arendal: en stor jernindustribedrift i Tønsberg, med hvalfangstutstyr som spesialitet, hadde røtter midt i Barbu. Og hvordan hadde hvalfangernes familier det? Hvalfangerne var hjemme om sommeren, og på fødeavdelingene i Vestfold var "sesongen" i vårmånedene mars, april og mai!

Foredraget er gratis.