Avlyst: Skipsbygging i Fjære i seilskutetiden.

16. apr 2020 kl. 19:00 - 20:00

Aust - Agder Museums og Arkivlag inviterer til et foredrag med Anne Tone Aanby  som vil fortelle om skipsbygging i Fjære i seilskutetiden. 

Anne Tone Aanby er cand. philol med hovedfag i historie.  Hun har skrevet en rekke bøker med lokalhistoriske tema.  Aanby har vært seniorforsker ved KUBEN i Arendal, og hun har vært redaktør for Aust-Agder-Arv i en årrekke.