Foredrag: Verdien av kulturminner

14. nov 2019 kl. 19:00 - 20:00

Aust-Agder Museums - og Arkivlag inviterer til et foredrag med Viktor D. Norman. Han er samfunnsøkonom, skribent og politiker. Han har vært professor og rektor ved Norges handelshøyskole samt arbeids - og administrasjonsminister i Bondeviks 2. regjering. Victor Norman skriver nå Risørs byhistorie som skal være ferdig til jubileet i 2023.