Aust-Agder-Arv 2015

Bildet på omslaget viser Risør torv i 1912. Det er tatt av fotograf Anders Beer Wilse, som Hilde L. Austarheim og Tore Knutsen har skrevet en artikkel om i årets utgave.  
Redaktør Anne Tone Aanby gjør klar til lansering under Litterært julebord på Arendal bibliotek.  
Årboka oppslått på side 58-59. Tydelig at noen skal til å lese Yngve Schulstad Kristensens artikkel om Arendals Turnforenings arkiv på dokumentarvlista. Vel bekomme, sier vi!  
Bildet på omslaget viser Risør torv i 1912. Det er tatt av fotograf Anders Beer Wilse, som Hilde L. Austarheim og Tore Knutsen har skrevet en artikkel om i årets utgave.  
Her kan du lese Aust-Agder-Arv 2015 digitalt!

Den trykte utgaven av årboka kan bestilles hos oss. Send henvendelse til postmottak@aama.no eller ring på telefon 37 01 79 00.

Har du problemer med å følge lenkene på denne siden? Årsaken kan være at du bruker Internet Explorer. Prøv i så fall en annen nettleser.

Hilde L. Austarheim og Tore Knutsen
Fotograf Anders Beer Wilse - vår største fotograf
Artikkelen gjør bruk av av Wilses flotte fotografier fra Arendal, Setesdal og Grimstad og markerer KUBENs sammenslåing med Setesdalsmuseet og Grimstad bys museer. Den markerer også 150-års jubileet for Wilses fødsel.

Anne Tone Aanby og Hans Olaf Aanensen
Om "Bakt jord" og teglverkene i Aust-Agder
Dette er historien om alle kjente teglverk i Aust-Agder, satt inn i en større sammenheng, der teglbrenneryrkets røtter forfølges langt tilbake i historien. Har kan du lære mye om teglverk og tegltyper, men du vil også kunne glede deg over Aanensens tegninger av de ulike ovnstypene som var i bruk og hvordan disse endret seg over tid. 

Yngve Schulstad Kristensen
Arendals Turnforening på UNESCOs dokumentarvliste
Norges dokumentarv er et register over dokumenter som har stor betydning for norsk historie og er den norkse delen av UNESCOs Memory og the World-program. Fra og med desember 2014 har Arendals Turnforenings arkiv vært en del av dette registeret. Her får du vite mer om hvorfor dette spesielle iderettsarkivet skal betraktes som en unik og uerstattelig kilde til norsk historie. 

Marit Aslaksen
Kampen om Tyholmen - sett fra mitt ståsted
12. februar 1973 vedtok Arendal bystyre å bevare fire hus på Tyholmen. I denne artikkelen tar Marit Aslaksen for seg den politiske kampen som raste i forkant  av vedtaket. Tyholmens bevaring handler om byhistorie og arkitekturhistorie, men det er også historien om hvordan en liten gruppe entusiaster klarte å få folk til å se hvilke verdier og muligheter de gamle "rønnene" på Tyholmen representerte.

Gunnar Molden
Poetiske Forsøg af en Nordmand (Amtmann Aalls "ungdomssynd")
I 1835 ble det utgitt en anonym diktsamling i Arendal. Det er flere som har gjettet på hvem som skjuler seg bak betegnelsen "en Nordmand" i tittelen. Men ingen har til nå gjettet riktig. I denne artikkelen får vi vite hvordan Molden har klart å avsløre forfatterens identitet.

Karl Ragnar Gjertsen og Anne Tone Aanby
Kartene fra 1814 - Cart over Arendal og een Deel af Byens Omegn
KUBENs kartsamling er en viktig kilde til Agders historie. I denne artikkelen analyseres to kart over Arendal, tegnet av Mogens Moe i 1814. Fra Arendal fikk bystatus i 1723 og fram til 1807, hadde byen og omlandet en eventyrlig næringsutvikling. Moderne infrastruktur med veinett, brygger, optisk telegraf og militære installasjoner var bygd opp rundt byen. Det er Arendals storhetstid og første gullalder vi får tegnet inn på et kart.

Yngve Schulstad Kristensen
Da krigen stod for døren
Over hele landet ble det 9. april 2014 markert at det var 75 år siden den tyske invasjonen av Norge. I Lillesand har det vært lange tradisjoner for å markere denne begivenheten dagen før selve invasjonesdagen. Krigen kom nemlig til Lillesand en dag før tyskerne selv hadde planlagt. Her får du vite hva som foregikk i den lille fredelige sørlandsbyen da krigen stod for døren.

Hilde L. Austarheim
Losene på Merdø
Losyrket var av stor betydning i seilskutetida. Skutene var avhengige av de lokale losenes hjelp når de skulle navigere inn mellom åpent hav og inn i havnene eller kom i havsnød. På Merdø var det tidlig loser, og flere familier hadde loser i mange generasjoner. I denne artikkelen blir vi nærmere kjent med disse familiene.

Årsmeldingen til Aust-Agder Museums- og Arkivlag følger årsskriftet som vanlig.

Redaktør Anne Tone Aanby gjør klar til lansering under Litterært julebord på Arendal bibliotek.  
Årboka oppslått på side 58-59. Tydelig at noen skal til å lese Yngve Schulstad Kristensens artikkel om Arendals Turnforenings arkiv på dokumentarvlista. Vel bekomme, sier vi!