Skipsprotokollen

Skipsprotokollen

Blant de bøkene skipsassistentene var pålagt å føre, var den viktigste den såkalte skipsprotokollen, hvor de skulle notere «alt, hvis på hele rejsen mærkværdig og af betydenhed passerer og forefalder, i hvad tilfælde det være må, såsom kaptajnens propositioner ved alle indfaldende lejligheder samt skibsrådets votum og dom; hvor de ligger til ankers; når de derfra afsejler; hvad æresskud skydes; når nogen straffes» etc. etc.

Videre: «Når nogen ved døden afgår, og andre i hans sted avancerer; registrering over alle afdødes gods og brevskaber; auktionsforretninger» over de dødes etterlatenskaper; «når noget af kompagniets gods sælges eller købes, alle forfrisknings regninger»; «de breve, som til direktionen skrives, in summa alle deslige mærkværdige ting, af hvad navn nævnes kan, som på rejsen frem og tilbage forefalder, omendskønt samme her icke måtte være specificeret».

J. O. Bro-Jørgensen & Aa. Rasch: Asiatiske, vestindiske og guineiske handelskompagnier. Rigsarkivet. København 1969. (se s. 275)