I et historisk lys

På disse sidene finner du nye og gamle artikler skrevet av historikere på Agder, spesielt innrettet mot et bredt publikum.

Felles for artiklene er at de presenterer aktuelle saker i et historisk lys. Artiklene står først på trykk i Agderposten. Deretter publiseres de på KUBENs nettsider.

Artikkelserien «I  et historisk lys»  er et samarbeid mellom Aust-Agder museum og Arkiv, Den norske historiske forening og ulike aviser på Agder.