Marcus Thrane-fotografi fra Arendal?

Marcus Thranes antatte fotografi fra Langbrygga. Foto: KUBEN.
Nytt om gammelt. Artikkelserie fra KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv. Publisert i Agderposten 1983-2004.

Torbjørn Låg, Aust-Agder-Arkivet
Agderposten 25. februar 1984

I dag tar vi fram et fotografi fra Aust-Agder-Arkivets samlinger. Det kom inn som gave fra Thor F.J.T. Stockenberg i 1964. Det store huset midt på bildet er matr. nr. 8a og b på Langbryggen. Der ligger nå Langbryggen 5 og 7, Cubus og J. Knudsen & Co. På 1700 tallet tilhørte denne eiendommen stadskirurg Zacharias Schlytter. Senere kom den i brødrene Anders og Hans Dedekams eie. Derav ble det kalt Dedekams hus. Men ved branntaksten den 25. juni 1846 er eiendommen delt. Thomas Toft eier da matr. nr. 8a, mens Ole Thommesen eier nr. 8b. Disse står i branntakstprotokollene som eiere fram til brannen i 1868. Etter folketellingene i 1865 bodde Ole Schrøeder og Alexander Hammer i 8a, mens trelasthandler Julius Smith bodde i 8b. Thomas Toft eide også matr. nr. 7. Der bodde han selv. Bakerst i bildet ser en også litt av Toftfamiliens sommerbolig på Skydebanen, Valhalla. Landstedene lå ikke så langt fra byen dengang.

Men det er fotografen som interesserer mest i denne sammenheng. Huset har vi flere bilder av. Bildet har ingen signatur som viser hvem fotografen var. Men på baksiden er det skrevet: «Billedet er udført Sommeren 1863 af Photographist Thrane.» Det vil si vår første store arbeiderleder.

Da Thrane kom ut av fengslet i 1858, reiste han til Tyskland for å utdanne seg til fotograf. Han startet sin karriere som fotograf i Kristiansand desember 1858. Som fotograf førte han et omflakkende liv, for det meste langs kysten mellom Haugesund og svenskegrensa. Men han kom også så langt nord som til Trondheim.

Fotografyrket ga dårlig levebrød, og mot slutten av 1863 utvandret Thrane til Amerika.

Spørsmålet er da om en kan stole på denne opplysningen på bildet. Vi vet ikke hvem som har skrevet det eller når det er gjort. Skriften er trolig fra slutten av 1800-tallet. Rettskrivningen peker også mot en tid før århundreskiftet. Men individuelle variasjoner gjør det vanskelig å tidfeste nøyaktig og sikkert på dette grunnlag. Er dateringen omtrentlig riktig, vil det si at det kan være skrevet ca. 30 år etter at bildet er tatt. Det er ikke lenger tid enn at vedkommende burde ha god kjennskap til den tiden bildet angivelig ble tatt. Han kan for den del selv ha vært voksen under Thranes opphold i byen i 1863.

Fra andre kilder vet vi sikkert at Thrane var i Arendal i 1863 på et sommerferieopphold sammen med sin datter Vasilia. Hun hadde ikke vært så frisk og skulle komme seg litt igjen. Hun har selv skildret dette oppholdet som ble en festlig ferie. Thrane var øyensynlig i perlehumør på trass av all motgang. Vasilias 12 års dag ble feiret her i byen og faren gjorde den til en minnerik dag for henne.

Tidspunktet bildet er tatt på virker også rimelig. Det må være tatt før brannen i 1868, og noe før 1860 kan det neppe være tatt. Bildet er, som de fleste tidlige bilder, noe uklart mot ytterkantene. Men er ellers av svært god teknisk kvalitet. Det er ingen dårlig fotograf som har tatt det.

Dersom dette virkelig er et Thrane-bilde, så er det en liten sensasjon. Og så lenge det motsatte ikke er bevist, går vi ut fra det. Thrane signerte så vidt en vet aldri sine bilder. Ved AAA har en ikke kjennskap til at det andre steder på Sørlandet finnes bilder som en vet skriver seg fra Thrane, til tross for at han må ha fotografert mye her.

Det finnes sikkert flere bilder fra før 1863 her i distriktet som Thrane har tatt. AAA har enkelte lignende bilder av patrisierhus i Arendal. Det kan godt være at noen av disse er fra Thrane. Skulle han livnære seg som fotograf, måtte han jo gå til de som hadde penger, borgerne. Og han syntes selv at han ble godt mottatt. Men skulle noen være i besittelse av et bilde som er tatt av Marcus Thrane, så har de en kulturhistorisk godbit. 


Referanser til KUBENs samlinger
Arkiv: PA-2412, Aust-Agder-Arkivets fotosamling, AAA.Arendal.2945.

Marcus Thranes antatte fotografi fra Langbrygga. Foto: KUBEN.
Nytt om gammelt. Artikkelserie fra KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv. Publisert i Agderposten 1983-2004.