591 år gammel krangel om elg

160506
Pergamentsbrev AA 98, datert 7. mai 1425.  
160506
Pergamentsbrev AA 98, datert 7. mai 1425.  
Andre bidrag til spaltestafetten finner du her:

Av Kristoffer Vadum, arkivar og forskningsleder ved Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN.
Agderposten, 6. mai 2016.

Den 7. mai 1425 tok en av Erik av Pommerns ombudsmenn opp vitnemål i en drapssak i Froland. Mens de fleste rettsdokumenter fra middelalderen er like knusktørre som pergamentet de er skrevet på, er hendelsene i denne saken som snytt ut av en islandsk sagatekst. I morgen har brevet som forteller om dette overlevd i 591 år.

Det finnes en slags darwinisme som forklarer hvorfor enkelt historiske dokumenter blir bevart for ettertiden, mens andre bukker under. De nedtegnelsene som overlever opp gjennom århundrene har gjerne en kvalitet som gjør at kommende generasjoner ser det som hensiktsmessig å ta vare på dem. De fleste av de skriftlige vitnesbyrdene vi kjenner fra middelalderen er derfor dokumenter som beviser eierskap til gård og grunn – og dermed også totalt uleselige. Men i noen tilfeller har eiendomsforholdene bevirket at andre typer dokumenter er bevart, slik som i dette tilfellet, der et drap førte til at gården Espeland skiftet eier ...

Les resten av artikkelen her:

Andre bidrag til spaltestafetten finner du her: