"Arendal havde naturligviis en Klub"

160226
Flere av klubbens medlemmer samlet på Anders Dedekams eiendom Sofienlund på Tromøy, ca. 1881. Klubbens formann, byfogd Ole Schrøder, foran til venstre. Foto: AAma/KUBEN.  
160226
Flere av klubbens medlemmer samlet på Anders Dedekams eiendom Sofienlund på Tromøy, ca. 1881. Klubbens formann, byfogd Ole Schrøder, foran til venstre. Foto: AAma/KUBEN.  
Andre bidrag til spaltestafetten finner du her:

Av Egil Blomsø, arkivar/rådgiver ved Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN.
Agderposten, 26 februar 2016.

En gang samlingspunkt for makt og innflytelse, nå mer eller mindre glemt. Til tross for sin sentrale plassering i bymiljøet på 1800-tallet, er det skrevet forbausende lite om Arendal Klubselskab. Historien om den gamle herreklubben gjenspeiler, på godt og vondt, byens utvikling gjennom nesten 130 år.

Velstående by. Gode tider for handel og skipsfart hadde gjort Arendal til en velstående by på slutten av 1700-tallet og en relativt stor andel av byens befolkning kunne sies å tilhøre "de dannede klasser". Dette kunne være kjøpmenn, redere, skippere, leger eller embetsmenn - felles var at de hadde økonomi, fritid og mulighet til å dyrke interesser og delta i selskapeligheter ved siden av den daglige dont, for eksempel ved å engasjere seg i ulike foreninger. I Arendal dukket det opp flere foreninger på denne tiden. "Det Kongelige Arendalske Skydeselskab" ble stiftet i 1796 og "Arendals Læseselskap" i 1799. Rundt samme tid ble også "Arendals Klubselskab" stiftet, en klubb etter engelsk mønster hvor dannede herrer kunne koble av i komfortable omgivelser; lese aviser, ta et glass, diskutere politikk og forretninger, spille kort, eller utfordre hverandre i biljard. Klubben arrangerte også ball, middager og andre tilstelninger ...

Les resten av artikkelen her:

Andre bidrag til spaltestafetten finner du her: