Barnets århundre?

150911 Art
150911 Art
Andre bidrag til spaltestafetten finner du her:

Av Kari Helene Kullerud.
Agderposten 11. september 2015.

2. september 1990 trådte FNs barnekonvensjon i kraft. I anledning 25-årsjubileet er det passende å se litt nærmere på hva slags rettigheter barn har hatt og hva konvensjonen har ført til. Kanskje var den en naturlig avslutning på det som kalles "Barnets århundre".

Skal man sammenfatte inneholdet i barnekonvensjonen, kan man si at den i hovedsak handler om fire prinsipper: ikke-diskriminering; barns beste; barns rett til liv, overlevelse og optimal utvikling; og ikke minst, barns rett til å bli hørt.

Trengte lovverk. 24. oktober 1945 ble FN offisielt stiftet, for å få alle nasjoner i verden til å jobbe sammen for fred. De alvorlige overgrep mot sivilbefolkningen på alle sider, som skjedde under andre verdenskrig, gjorde at man var enige om at verden trengte mekanismer som kunne forhindre at historien gjentok seg ...

Her kan du lese resten av artikkelen:

Andre bidrag til spaltestafetten finner du her: