Barnets århundre?

150911 Art
150911 Art
«I et historisk lys» - HIFOs historikerspalte i Agderposten

De siste årene har Agderposten gitt fagfolk i og utenfor de lokale museums- og arkivinstitusjonene spalteplass til å skrive om aktuelle saker i et historisk lys. Spalten er et samarbeid mellom HIFO-Agder og Aust-Agder museum og arkiv. Artikler som har stått på trykk i avisa publiseres i neste omgang på KUBENs nettsider.

Av Kari Helene Kullerud.
Agderposten 11. september 2015.

2. september 1990 trådte FNs barnekonvensjon i kraft. I anledning 25-årsjubileet er det passende å se litt nærmere på hva slags rettigheter barn har hatt og hva konvensjonen har ført til. Kanskje var den en naturlig avslutning på det som kalles "Barnets århundre".

Skal man sammenfatte inneholdet i barnekonvensjonen, kan man si at den i hovedsak handler om fire prinsipper: ikke-diskriminering; barns beste; barns rett til liv, overlevelse og optimal utvikling; og ikke minst, barns rett til å bli hørt.

Trengte lovverk. 24. oktober 1945 ble FN offisielt stiftet, for å få alle nasjoner i verden til å jobbe sammen for fred. De alvorlige overgrep mot sivilbefolkningen på alle sider, som skjedde under andre verdenskrig, gjorde at man var enige om at verden trengte mekanismer som kunne forhindre at historien gjentok seg ...

Her kan du lese resten av artikkelen:

«I et historisk lys» - HIFOs historikerspalte i Agderposten

De siste årene har Agderposten gitt fagfolk i og utenfor de lokale museums- og arkivinstitusjonene spalteplass til å skrive om aktuelle saker i et historisk lys. Spalten er et samarbeid mellom HIFO-Agder og Aust-Agder museum og arkiv. Artikler som har stått på trykk i avisa publiseres i neste omgang på KUBENs nettsider.