«Enhver søgte strax at redde livet»

181130
BERGINGSFORSØKET: Forsøk på berging av «Fredensborg» etter forliset. Tegning av Ants Lepson. Fargelagt av Per Harald Bai Stabell, KUBEN.  
181130
BERGINGSFORSØKET: Forsøk på berging av «Fredensborg» etter forliset. Tegning av Ants Lepson. Fargelagt av Per Harald Bai Stabell, KUBEN.  
Andre bidrag til spaltestafetten finner du her:

Av Fie Skaar Trysnes, Leder museums- og formidlingsavdelingen, KUBEN/Aust-Agder museum og arkiv. Agderposten, 30. november 2018

1. desember 2018, er det nøyaktig 250 år siden slaveskipet «Fredensborg»  forliste. Dette forliset har hatt stor betydning for vår kunnskap om – og vår forståelse av – den transatlantiske slavefarten.

Novemberstormene 1768
I november 1768 var fregatten «Fredensborg » på vei hjem, fra Karibia til København, på det som var triangelfartens siste strekning.

Tidligere på høsten, 14. september 1768, hadde hun lettet anker i Christiansted på St. Croix. Lasten besto av sukker, tobakk, fargetre, mahogni, bomull, og krydder. I tillegg hadde de med elfenbein og gull fra vestkysten av Afrika. Reisens mål var København og det var forventet at lasten skulle gi god fortjeneste.

Etter avreisen fra St. Croix seilte de i nordlig retning inntil de kom inn i vestavindsbeltet. Ved hjelp av Golfstrømmen ble forholdene utnyttet på best mulig måte for strekningen tilbake til Europa.

Reisen nordover var preget av lange perioder med uvær og storm. Dette resulterte i mange skader på rigg og seil, som førte til et stort reparasjonsbehov. Det ble mye arbeid for mannskapet under svært vanskelige forhold. Siden det ene uværet fulgte etter det andre ble det ikke tid og anledning til å komme seg til hektene igjen, og mange av mannskapet ble syke og svake. Det var få som hadde krefter til å fortsette slitet døgn etter døgn i uværet.

I begynnelsen av november hadde «Fredensborg» passert den engelske kanal og kunne snart peile kysten av Norge. Kaptein Johan Frantzen Ferentz kalte sammen skipsrådet, for å ta stilling til om de skulle fortsette i uværet, eller søke havn langs Norskekysten som de nå hadde i sikte. Det var enighet om å det beste ville være å søke havn, tilstanden om bord tatt i betraktning.

Les hele artikkelen her:

Andre bidrag til spaltestafetten finner du her: