Fangen fra fregatten

180601
«BRAVE»: Prisonskipet «Brave» malt av prisonfangen Niels Erichsen (1786-1840).  
180601
«BRAVE»: Prisonskipet «Brave» malt av prisonfangen Niels Erichsen (1786-1840).  
Andre bidrag til spaltestafetten finner du her:

Av Per Ivar Hjeldsbakken Engevold, faglig ansvarlig, sjøfart ved Grimstad bys museer.
Agderposten, 1. juni 2018

På Sjøfartsmuseet i Aust-Agder står det utstilt en helt spesiell gjenstand: en modell av et prisonskip. Denne skipsmodellen bærer med seg en rekke mysterier fra en tid da krig, fangenskap og nød var en del av livet til mange nordmenn.

I perioden 1807-1814, mens Napoleonskrigene raste i Europa, satt omlag fem tusen nordmenn i britisk fangenskap. Blant disse fangene var Christopher Olsen Dalene fra Fjære.

Under tiden som krigsfange laget Christopher Olsen Dalene en skipsmodell av det skipet han satt fengslet på. Denne skipsmodellen ble gitt til Grimstad Bymuseum i 1914. Modellen er en tremasters fregatt utstyrt med 30 kanoner på batteridekket. Ved siden av modellen fikk museet også tollekniven som modellen ble laget med, samt et skrin med kunstferdige utskjæringer. Modellen var opprinnelig utstyrt med en gallionsfigur utskåret av ben, men denne gikk antakeligvis tapt før museet mottok skipet. Giverne var Olsen Dalenes familie. På det tidspunktet museet mottok modellen var den 100 år gammel. I dag er den godt over 200.

Modellen kom til museet med en «skapelsesmyte» som siden har blitt gjengitt i både skriftlig og muntlig tradisjon. Christopher Olsen Dalene satt i britisk krigsfangenskap i årene 1807 eller 1808 frem til 1809. Under tiden som fange skal Olsen Dalene ha laget modellen, og etter at den var ferdigstilt ble han sluppet ut av fangenskap fordi «han var flink med hendene». Modellen har gått under navnet «Aasille Marie» og skal være oppkalt etter de to kvinnene han var gift med – først Aasille, siden Marie. Hvor mye av denne historien kan ha sin rot i virkeligheten? Kan kildene gi oss noen svar?

Les hele artikkelen her:

Andre bidrag til spaltestafetten finner du her: