Friis og de norrøne lovene

Peder Claussen Friis
Peder Claussen Friis
«I et historisk lys» - HIFOs historikerspalte i Agderposten

De siste årene har Agderposten gitt fagfolk i og utenfor de lokale museums- og arkivinstitusjonene spalteplass til å skrive om aktuelle saker i et historisk lys. Spalten er et samarbeid mellom HIFO-Agder og Aust-Agder museum og arkiv. Artikler som har stått på trykk i avisa publiseres i neste omgang på KUBENs nettsider.

Av Kristoffer Vadum, Stephan Fiedler og Kyrre Thorsnes.
Agderposten, 14. februar 2014.

På Agder er han mest kjent for å knuse helgener. I akademiske kretser er han bedre kjent for sine historisk-topografiske skrifter og som oversetter av kongesagaene. I dette jubileumsåret ønsker vi imidlertid å rette søkelyset mot den juridiske siden av Peder Claussøn Friis' litterære virksomhet.

Anledningen for å bringe Peder Claussøn Friis på banen akkurat nå er at vi står overfor noe som kan anses som et dobbeltjubileum. Det er to hundre år siden grunnloven ble vedtatt. Men det er også fire hundre år siden Friis døde.

Peder Claussøn Friis fremstår som en av de sentrale skikkelsene i norsk lærdomshistorie i århundret etter reformasjonen. Fra prestegården i Valle i Sør-Audnedal publiserte han en rekke verk som kom til å få stor betydning for fremveksten av en norsk identitet i kommende generasjoner. Det gjelder spesielt oversettelsen av kongesagaene, Norske Kongers Chronica, samt de ulike pionerarbeidene om norsk natur og folkeliv på hans tid ...

Les resten av artikkelen her:

«I et historisk lys» - HIFOs historikerspalte i Agderposten

De siste årene har Agderposten gitt fagfolk i og utenfor de lokale museums- og arkivinstitusjonene spalteplass til å skrive om aktuelle saker i et historisk lys. Spalten er et samarbeid mellom HIFO-Agder og Aust-Agder museum og arkiv. Artikler som har stått på trykk i avisa publiseres i neste omgang på KUBENs nettsider.