Krakket - en fortiet historie

161111
Banksjef Axel Herlofson betalte lån og veksler som forfalt, med nye lån og forfalskede garantier. Alvoret i situasjonen gikk opp for lederen av Privatbankens representantskap, Chr. Th. Boe, da han traff en av direktørene i Arendals Sparebank. Tegning: Tore Knutsen.  
161111
Banksjef Axel Herlofson betalte lån og veksler som forfalt, med nye lån og forfalskede garantier. Alvoret i situasjonen gikk opp for lederen av Privatbankens representantskap, Chr. Th. Boe, da han traff en av direktørene i Arendals Sparebank. Tegning: Tore Knutsen.  
«I et historisk lys» - HIFOs historikerspalte i Agderposten

De siste årene har Agderposten gitt fagfolk i og utenfor de lokale museums- og arkivinstitusjonene spalteplass til å skrive om aktuelle saker i et historisk lys. Spalten er et samarbeid mellom HIFO-Agder og Aust-Agder museum og arkiv. Artikler som har stått på trykk i avisa publiseres i neste omgang på KUBENs nettsider.

Hilde L. Austarheim og Karl Ragnar Gjertsen, Aust-Agder museum og arkiv, KUBEN.

Agderposten 11. november 2016

Høsten 1886 ble byen rammet av et krakk da Arendals Privatbank ble slått konkurs. Flere banker, rederier og bedrifter fulgte etter på løpende bånd.

I år er det 130 år siden disse dra matiske hendelsene. Lørdag 19. november åpner vi en kulturhistorisk utstilling om krakket i Arendal på KUBEN.

Krakket ble en katastrofe for byen og distriktet rundt og er en viktig del av Arendals historie. Likevel har denne vanskelige historien i liten grad blitt formidlet til et allment publikum. I ettertid skulle det ikke snakkes om dette i den tidligere så rike byen. Den sterke historien om krakket i Arendal ble i stor grad feid under teppet innen de ledende kretser i byen og har heller ikke fått stor plass i historieskrivingen.

Overraskende mange har gitt uttrykk for at krakket i Arendal har vært et begrep uten lokalt innhold. I mange år ble krakket for det meste forklart med den vanskelige overgangen fra seilskip til dampskip.

Kanskje var fallet for stort og for smertefullt for dem som opplevde det og sto de sentrale aktørene nær. Johs. G. Torstveit har beskrevet krakket i boka Storsvindel bankkrakk og nytt politisk parti Arendal 1886-88 som kom ut i 2012 og i ny utgave i år. Torstveit kaller bankkrakket i 1886 og hendelsene før og etter for «svarte hol» i byens og fylkets historie.

Les resten av artikkelen her:

«I et historisk lys» - HIFOs historikerspalte i Agderposten

De siste årene har Agderposten gitt fagfolk i og utenfor de lokale museums- og arkivinstitusjonene spalteplass til å skrive om aktuelle saker i et historisk lys. Spalten er et samarbeid mellom HIFO-Agder og Aust-Agder museum og arkiv. Artikler som har stått på trykk i avisa publiseres i neste omgang på KUBENs nettsider.