Langeidsverdet

170505B
LANGEIDSVERDET: Sverdet er 91 cm. langt og nesten heilt komplett. Foto: Ellen C. Holthe/Kulturhistorisk museum, UiO  
170505B
LANGEIDSVERDET: Sverdet er 91 cm. langt og nesten heilt komplett. Foto: Ellen C. Holthe/Kulturhistorisk museum, UiO  
Andre bidrag til spaltestafetten finner du her:
Langeidsverdet er eit av dei mest eksepsjonelle vikingsverda som nokon sinne er funnen i Noreg. Snart vil museumsgjester i Arendal kunne sjå sverdet. Utstillingen åpner 10. september på KUBEN. Vi gleder oss!

Johanne Cecilie Fiane Hortemo, museumspedagog ved Setesdalsmuseet/Aust-Agder museum og arkiv.
Agderposten, 5. mai 2017.

Det er eit av dei mest eksepsjonelle vikingsverda som nokon sinne er funnen i Noreg.

Etter å ha vakt enorm oppsikt både nasjonalt og internasjonalt, og etter fleire år med bearbeiding og analyse i hovudstaden, skal Langeidsverdet nå for fyrste gong bli utstilt i heimtraktene. Frå og med sommaren vil museumsgjester i Aust-Agder kunne sjå sverdet, fyrst på Rysstad, deretter ved Kuben i Arendal.

Frå tid til annan dukkar sensasjonelle skattar opp under arkeologiske utgravingar. Vi les om det i avisa og ser kanskje eit innslag på tv eller via internett. Skattar frå fortida er spennande og det vekkjer noko i dei fleste av oss. For dei som har sett Indiana Jones på film, så er ein arkeologs arbeidsdag langt i frå like spennande. Men under arkeologiske undersøkingar i Setesdal sommaren 2011 skjedde noko nesten i den retninga. Utgravinga var på Langeid i Bygland kommune og blei gjort i samband med utbetring av riksveg 9. Utgravinga førte til interessante funn frå seks forhistoriske lokalitetar. Funn av ein gravplass med om lag 20 graver frå siste del av vikingtida, kom heilt uventa på arkeologane og var ganske sensasjonelt. Likevel er det forståeleg at somme ikkje har fått med seg dette ettersom mediefokuset var andre stader under slutten av sommaren 2011.

Les hele artikkelen her:

Andre bidrag til spaltestafetten finner du her: