Piker, punsj og poesi

190308
REIMANNS APOTEK: I denne bygningen lå Reimanns apotek, hvor Ibsen tjenestegjorde som apotekerlærling. Ibsen hadde soverom i andre etasje, bak vinduet i midten. Fra Ibsens soverom og ned til apoteket gikk veien gjennom Else Sophies soverom (øverst til høyre). Henrik og Else Sophie ble godt kjent og bekjentskapet fikk konsekvenser for dem begge. EIER: AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV.  
190308
REIMANNS APOTEK: I denne bygningen lå Reimanns apotek, hvor Ibsen tjenestegjorde som apotekerlærling. Ibsen hadde soverom i andre etasje, bak vinduet i midten. Fra Ibsens soverom og ned til apoteket gikk veien gjennom Else Sophies soverom (øverst til høyre). Henrik og Else Sophie ble godt kjent og bekjentskapet fikk konsekvenser for dem begge. EIER: AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV.  
Andre bidrag til spaltestafetten finner du her:

Av Therese Strupstad Hagen, formidlingsansvarlig ved Ibsen-museet, Aust-Agder museum og arkiv. Agderposten, 8. mars 2019.

Henrik Ibsen bodde i Grimstad i syv ungdomsår. Hormoner og diktertrang, piker, punsj og poesi ble viktige ingredienser i hverdagen. I løpet av disse årene hadde den unge Henrik flere eventyr med grimstadjenter. Noen av eventyrene fikk større konsekvenser enn andre.

«Du kan tro at Grimstad, og især Omegnen er ganske vakker; og Damerne, endskjøndt ikke saa galante, som Skiens, ere ogsaa ganske antagelige, og Du kan være overbeviist om, at jeg gjør alt for at erhverve mig deres Naade, som ogsaa er temmelig let at erholde.» Sitatet stammer fra det første skriftstykket fra Henrik Ibsens hånd, et brev datert 20. mai 1844. Brevet ble skrevet mens unge Ibsen bodde i Grimstad og er adressert til Hr. handelsborger P. Lieungh, Skien, en av Ibsens venner fra barndommen. I 1844 var Ibsen 16 år og tittet på damene i Grimstad, som sekstenåringer flest. Han syntes damene var flotte og skrøt av hvor lett det var å holde på oppmerksomheten deres.

Sex uten beskyttelse
Men var det «all work and no play» for den unge apotekerlærlingen i de tidlige ungdomsårene? De tidlige biografene vil ha det til at det var slik. Ibsen jobbet livet av seg i apoteket både dag og natt og hadde vel knapt tid til å snakke med jenter? Og kanskje ville det fortsatt vært den gjengse oppfatning hadde ikke farskapssaken kommet for en dag? Plutselig dukker nemlig historien om Ibsens såkalte uekte barn fra grimstadtiden opp. Ibsen var apotekerlærling og apoteket i Reimanngården var døgnåpent. Fra Ibsens soverom og ned til apoteket gikk veien gjennom soverommet til husets to tjenestejenter. Else Sophie Jensdatter Birkedalen sov der inne. En dag på nyåret i 1846 fant den 17 år gamle Ibsen og Else Sophie hverandre i sengens lune halm. Om det vet vi lite, annet enn at resultatet av sengekosen skulle bli skjellsettende for dem begge to. Kort tid etter viste det seg nemlig at den 27 år gamle Else Sophie hadde blitt gravid. Og 9. oktober samme år ble Hans Jakob Hendrichsen Birkedalen født.

Les hele artikkelen her:

Andre bidrag til spaltestafetten finner du her: