Prestene i Agder vendte Quisling ryggen

171020F
Forfatteren er aktuell med boka Quislings biskoper : en norsk kirke i nazismens tjeneste, som forteller historien om de prestene som urettmessig lot seg utnevne til biskoper og som forble lojale til Nasjonal Samling under okkupasjonsårene.  
171020F
Forfatteren er aktuell med boka Quislings biskoper : en norsk kirke i nazismens tjeneste, som forteller historien om de prestene som urettmessig lot seg utnevne til biskoper og som forble lojale til Nasjonal Samling under okkupasjonsårene.  
Andre bidrag til spaltestafetten finner du her:

Av Geir Thorsdahl, frilans-historiker som i flere år har hatt tilholdssted på KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv.
Agderposten, 20.10.2017

Under krigen foregikk det en intens kirkekamp på Agder, en kamp som hittil har vært forholdsvis lite utforsket i norsk historieskrivning. Det som sto på spill, var intet mindre enn kirkens renommé. Faktisk var det slik at ingen andre fylker kunne vise til så få Quisling-lojale prester som Agder-fylkene. 

Den konflikten som i krigsårene fant sted mellom NS-regimet og den norske geistligheten, både på Agder og andre steder i landet, er en viktig del av vår okkupasjonshistorie. Det er kort og godt historien om en vellykket ikkevoldelig motstandskamp mot et brutalt regime.

Det spesielle ved Agder i den sammenheng, er at Nasjonal Samling ikke maktet å få kontroll over presteskapet. Mens 60 av i alt 700 prester på landsbasis valgte å støtte Quisling, var bare to av prestene på Agder lojale overfor regimet i de første krigsårene. Og det skulle bli færre. Den ene av dem meldte seg ut av partiet.Den andre flyttet ut av fylket.

De siste krigsårene måtte NS-kirken på Agder nøye seg med ulovlig tilsatte prester uten tilfredsstillende teologiske kvalifikasjoner.

Les hele artikkelen her:

Andre bidrag til spaltestafetten finner du her: