Rykket ut for å stanse gravrøvere

140613 Art
140613 Art
«I et historisk lys» - HIFOs historikerspalte i Agderposten

De siste årene har Agderposten gitt fagfolk i og utenfor de lokale museums- og arkivinstitusjonene spalteplass til å skrive om aktuelle saker i et historisk lys. Spalten er et samarbeid mellom HIFO-Agder og Aust-Agder museum og arkiv. Artikler som har stått på trykk i avisa publiseres i neste omgang på KUBENs nettsider.

Av Marianne Eldorhagen
Agderposten 13. juni 2014

På midten av 1800-tallet oppsøkte lokale skattejegere en gravhaug på Mjølhusmoen i Froland. Gjenstandene kunne forsvunnet for alltid, men takket være en resolutt handling ble de reddet for ettertiden. Snart skal de frem i lyset igjen.

Oktober 1849. I løpet av nattens mulm og mørke oppsøkte en del "unge mennesker" gravfeltet på Mjølhusmoen i Froland. De var utstyrt med fakler og spader, og var trolig på jakt etter gull eller andre verdier. En gravhaug fra folkevandringstiden ble åpnet, og etter hvert støtte de på en kiste av steinheller. De fjernet to overliggende steiner som utgjorde kistelokket. Inni kista lå levningene av et menneske med gaver som noen omsorgsfullt hadde sendt med den døde ...

Les resten av artikkelen her:

«I et historisk lys» - HIFOs historikerspalte i Agderposten

De siste årene har Agderposten gitt fagfolk i og utenfor de lokale museums- og arkivinstitusjonene spalteplass til å skrive om aktuelle saker i et historisk lys. Spalten er et samarbeid mellom HIFO-Agder og Aust-Agder museum og arkiv. Artikler som har stått på trykk i avisa publiseres i neste omgang på KUBENs nettsider.