Slaveskipets siste ferd

170623 Gotheborg
EN ANNEN OSTINDIAFARER: «Götheborg» er en kopi av ostindiafareren med samme navn som forliste i 1745. Her er skipet fotografert ved Merdøgaard i Arendal i 2007. FOTO: KARL RAGNAR GJERTSEN, KUBEN.  
170623 Gotheborg
EN ANNEN OSTINDIAFARER: «Götheborg» er en kopi av ostindiafareren med samme navn som forliste i 1745. Her er skipet fotografert ved Merdøgaard i Arendal i 2007. FOTO: KARL RAGNAR GJERTSEN, KUBEN.  
Andre bidrag til spaltestafetten finner du her:

Av Fie Skaar Trysnes, Leder museums- og formidlingsavdelingen, KUBEN/Aust-Agder museum og arkiv.
Agderposten, 23. juni 2017.

24. juni 2017 er det 250 år siden slaveskipet Fredensborg, til lyden fra drønnende kanonsalutt, forlot Helsingør og la ut på det som skulle bli hennes siste reise.

I en tid hvor slaveriet har etablert seg som en fundamental del av verdensøkonomien, bør denne avreisen anspore til ettertanke. Beretningen om Fredensborg er viktig å formidle, ikke bare fordi den bringer til skue et mørkt – og for Norges vedkommende, underkommunisert – kapittel i vår historie, men fordi denne tematikken også er høyst aktuell i vår egen tid. Nettopp fordi menneskehandel og slavearbeid stadig anses som to av verdens mest innbringende økonomier, anskueliggjør slaveskipets avreise at forholdene ikke har forandret seg så mye som vi skulle ønske på 250 år. Samtidig er det anledning til å markere at vi her på KUBEN har startet arbeidet med en «ny» Fredensborgutstilling.

Fregatten Fredensborg, eid av det dansk-norske Guineiske Compagni, forlot Danmark i juni 1767. Utrustet for en reise i triangelfarten var skipet lastet med våpen, krutt og brennevin, som skulle omsettes i afrikanske slaver. Slavene skulle deretter fraktes til St. Croix i Karibia, der de skulle arbeide på de store sukkerplantasjene. Sukker var den desidert viktigste varen Fredensborg skulle ha med tilbake til København og skulle ut fra tidens prisindeks innbringe en betydelig fortjeneste. Men Fredensborg kom aldri til København, hun forliste derimot ved Gitmertangen, på Tromøyas østside, i en forrykende storm i 1768.

Vraket av Fredensborg ble funnet i 1974 og historien om slaveskipet har siden hatt en sterk forankring i Arendal.

Les hele artikkelen her:

Andre bidrag til spaltestafetten finner du her: