Slaveskipets siste reise

180615
ANTS LEPSON: Fredensborg i mellompassasjen. FOTO: DANNEVIG.  
180615
ANTS LEPSON: Fredensborg i mellompassasjen. FOTO: DANNEVIG.  
Andre bidrag til spaltestafetten finner du her:

Av Fie Skaar Trysnes, Leder museums- og formidlingsavdelingen, KUBEN/Aust-Agder museum og arkiv.
Agderposten, 15. juni 2018

I morgen åpner utstillingen SLAVEGJORT på KUBEN i Arendal: den nye, oppgraderte utstillingen om slaveskipet Fredensborg. At også Danmark-Norge var involvert i den transatlantiske slavefarten har lenge vært et underkommunisert tema.

Den enorme kilderikdommen som er bevart fra Fredensborgs siste reise gir usedvanlig gode muligheter til å punktere denne myten. Takket være bevarte journaler, protokoller, dykkerfunn og utgravninger regnes Fredensborg som det best dokumenterte slaveskip som er gjenfunnet som vrak, og dette materialet bringer oss usedvanlig tett på livet om bord. De daglige nedtegnelsene fra skipet er bevart på Rigsarkivet i København og har nylig blitt tilgjengeliggjort i digital form. Med utgangspunkt i dette unike kildematerialet går det an å følge Fredensborgs siste reise dag for dag, noen ganger også time for time. Historien får vi blant annet fra kaptein Ferentz egen hånd. I det følgende skal vi stifte nærmere bekjentskap med slavekapteinens nedtegnelser.

Den 15. juni 1768, for nøyaktig 250 år siden, befant Fredensborg seg litt over halvveis i etappen mellom Afrika og St. Croix. Skipet hadde på det tidspunktet seilt 52 døgn i den såkalte mellompassasjen, altså distansen mellom vestkysten av Afrika og de karibiske øyene. Ennå skulle det gå 24 døgn før de kunne kaste anker utenfor Christiansted på St. Croix. I journalen for denne dagen, ført av kaptein Ferentz, finner vi primært opplysninger om vær og vind, samt posisjon og utseilt distanse. Det kan synes som om dagene har gått litt i ett. Men sykdom og død lurte bokstavelig talt under overflaten. Ferentz holdt nøye rede på sykdomsstatistikken, både når det gjaldt slaver og mannskap.

Les hele artikkelen her:

Andre bidrag til spaltestafetten finner du her: