St. Ragnvald og middelalderens superhelter

Kirkwall Stmagnus Katedral Art
Foto: wikimedia.commons  
Kirkwall Stmagnus Katedral Art
Foto: wikimedia.commons  
Andre bidrag til spaltestafetten finner du her:

Av Stephan Fiedler
Agderposten 21. august 2015

Heter du Ragni eller Ragnvald? Da har du navnedag den 21. august! Dette kan du takke helgenen St. Ragnvald for. Det er nemlig hans minnedag.

Middelalderens helgener fortsetter å fascinere oss. I flere år har St. Ragnvalddagene blitt feiret i Fjære, med den lokale menigheten og historielaget som initiativtagere. Helgenskikkelsen har dessuten gitt inspirasjon til en roman og et musikalsk verk.

Opplysningene om Ragnvalds oppvekst på Agder har vært en viktig grunn til at det ikke er bare historikere som interesserer seg for den gamle orknøyjarlen. Ved at St. Ragnvalds liv og herkomst er dokumentert i Orknøyinga saga, har helgenen kunnet fungere som forbilde og spirituell inspirasjon også for mennesker i vår tid.

Men floraen av helgener var bred og mangfoldig i middelalderen. Helgenkulten må forstås i lys av sine historiske forutsetninger. Hva slags helgen var St. Ragnvald? ...

Les resten av artikkelen her:

Andre bidrag til spaltestafetten finner du her: