Strandsitterne på Merdø

140523 Art
140523 Art
Andre bidrag til spaltestafetten finner du her:

Av Hilde Larsen Austarheim
Agderposten 23. mai 2014

I disse dager innledes ferietrafikken til hytter og hus på Sørlandet.

For tre-firehundre år siden fikk Merdø utenfor Arendal ny verdi da økt skipsfart og handel førte til at gode havner ved skipsleia fikk aktivitet og fast bosetting. Hvem var disse "strandsitterne" som slo seg ned her, og hvordan livnærte de seg?

Uthavna Merdø. Uthavnene på Agderkysten er små samfunn utenfor byene og ladestedene langs skipsleia. Rett utenfor uthavnene seilte skutene mellom Nordsjøen og Østersjøen. De lokale losenes veiledning var en forutsetning for at fremmede skuter kunne våge seg inn i de urene farvannene langs norskekysten, og mange av losene bosatte seg helt ute ved havet ...

Les resten av artikkelen her:

Andre bidrag til spaltestafetten finner du her: