Kommunereform og arkiv

Hva kan kommunene gjøre med arkivene sine i påvente av endringsvedtak? En kommunesammenslåing vil få store konsekvenser for arkivene.

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform og 1. juli 2016 var fristen for kommunene til å gjøre vedtak om sammenslåing. Kommuner som skal slå seg sammen står overfor en omfattende prosess og en kommunesammenslåing får store konsekvenser for arkivene. Arkiv fra nåværende kommuner skal avsluttes og avleveres til depot – arkiv og arkivfunksjon skal etableres i ny kommune.

I høst ble andre og tredje del av veilederen i dokumentasjonsforvaltning i forbindelse med kommunereformen lansert. Dette er en veileder i håndtering av arkiv og dokumentasjonsforvaltning for arkivledere i kommuner som planlegger en kommunesammenslåing. Veilederen vil også være aktuell for fylkeskommuner som skal gjennomføre sammenslåing i regionsreformen.

Selv om det pr. dags dato ikke foreligger noen vedtak om kommunesammenslåinger i vårt fylke, er det likevel sannsynlig at dette vil skje i fremtiden. Denne veilederen er i så måte svært aktuell med tanke på forberedelser til dette. Mange av kommunene på Agder er også involvert i mer eller mindre omfattende interkommunale samarbeid, og denne veilederen tar for seg mange problemstillinger som også er aktuelle for den typen samarbeid.

Den komplette veilederen finner dere på http://www.kommunereformarkiv.no/