Ny tilsynsstrategi for Arkivverket

På Arkivverkets nettsider kan vi nå lese at Arkivverkets tilsynsstrategi for 2014-2017 nå er klar. Tilsynsstrategien beskriver Arkivverkets tanker om tilsynsvirksomheten i årene som kommer gjennom tre hovedmål og åtte fokusområder. Strategien gir informasjon om formålet med tilsyn og plan for Arkivverkets gjennomføring av tilsyn.
Strategien har følgende hovedmål:
  1. Kartlegge arkivtilstanden i offentlig sektor med sikte på å kunne sette inn målrettete tiltak for forbedringer

  2. Øke arkivbevisstheten og – kompetansen i offentlig sektor

  3. Anbefale og gi pålegg om tiltak som skal bedre arkivfunksjonene både for arkivdanning og arkivbevaring

Arkivverket skal gjennom tilsyn sørge for bedring av arkivholdet i offentlig sektor, dette inkluderer alle faser av arkiv, fra arkivdanning og dokumentfangst til forholdene i arkivdepot.  Tilsynsarbeidet er tett knyttet til Arkivverkets verdier: målrettet – kompetanse – samarbeid.