Bokinnbinding

Bokbinder
Bokbinder

Vårt bokbinderveksted har fagutdannet bokbinder.

Oppgaver:

  • Binde inn møtebøker, kopibøker mv. fra kommunale og fylkeskommunale etater

  • Oppdrag for bedrifter og privatpersoner

  • Reparasjon og nyinnbinding av gamle bøker og dokumenter
     (Av kapasitetsmessige grunner kan vi for tiden dessverre ikke påta oss nye oppdrag med reparasjon og nyinnbinding av gamle bøker og dokumenter for privatpersoner, organisasjoner og bedrifter)

I dag har ytterst få en god fagkompetanse innen dette feltet i Norge. KUBENs satsing på å holde dette faget i hevd vekker derfor stor interesse hos sentrale myndigheter.

Priser for bokinnbinding
Skjema 7 - Rutiner for innbinding av møtebøker og registre
Skjema 8 - Innbinding av møtebøker og registre