Priser for bokinnbinding

Priser for kommunene i Aust-Agder, samt 

Aust-Agder fylkeskommune


Innbinding

Innbinding av møtebøker, kopibøker, registre og journaler kr 600    
Innbinding av møtebøker, kopibøker, registre og journaler m/ hjørner kr 650  
Innbinding med hel skinninnbinding kr 915