Kurs og konferanser

Kurs
Kurs

Arkiv:

I 2018 tilbyr vi følgende kurs her hos oss på KUBEN. Alle kursene vil bli gjennomført på KUBEN i Arendal, bortsett fra en fagdag i samarbeid med Interkommunalt arkiv i Vest-Agder(IKAVA).

Under ser dere tid, sted og påmeldingsfrist. Alle kursene varer fra kl. 9-12. Det er bindende påmelding og påmeldingsavgiften er 150 kr.

Du melder deg på via e-post til monika.k.haland@aama.no

Ved påmelding vennligst oppgi:

Navn og ressursnummer som faktura skal merkes med


Dersom det skal sendes EHF skal dette nummeret oppgis, alternativt postadresse
Merk tydelig hvilket kurs du vil delta på!

Hver enkelt må selv melde seg på. Dette for at vi enkelt skal kunne kontakte deltakere dersom nødvendig.

Det må være minimum 10 deltakere for at kursene skal gjennomføres.

 

Arkivfaglig fylkesforum og seminar om E-arkiv

Tid: 25. oktober

Sted: KUBEN, Arendal

Målgruppe: ikt-medarbeidere og arkivledere

Kurslengde: dagssamling

Påmeldingsfrist: 12. oktober

Les mer om program og påmelding her. 


Gjennomførte kurs

Innsyn og offentlighet

Tid: 6.september

Sted: KUBEN, Arendal

Målgruppe: Arkivledere, ledere og saksbehandlere

Kurslengde: 3 timer

Påmeldingsfrist: 24. august

Dette kurset tar for seg innsynsrett og arkivets rolle. Innsyn er et av de viktigste demokratiske virkemidlene vi har. Innsynsretten vår er regulert gjennom flere lover, men den ivaretas også ved å praktisere "meroffentlighet". Vi ser på sentralt lovverk og kommer med eksempler.

Her finner du presentasjonen fra kursetFelles fagdag sammen med IKAVA

Tid: 30. mai

Sted: Kristiansand(Hotell Scandic Sørlandet)

Målgruppe: Arkivledere og arkivmedarbeidere

Påmeldingsfrist: Utgått

Program: Invitasjon til felles fagdag Med KUBEN og IKAVA 2018

Presentasjoner fra fagdagen:
GDPR og arkiv
Nye endringer i Arkivforskriften og Riksarkivarens forskrift
Digital Arkivbehandling fra A til Å
Agder – et historisk tilbakeblikk
Quiz + Arkiv = SantGrunnkurs arkiv

Tid: 22.mars

Sted: KUBEN Arendal

Målgruppe: Ledere og saksbehandlere

Kurslengde: 3 timer

Påmeldingsfrist: Utgått

Dette er et grunnkurs som vil ta for seg viktige begreper og definisjoner innen arkiv. Vi ser på sentrale lover og forskrifter som gjelder for kommunale arkiv og går litt nærmere inn på de paragrafene som omhandler postbehandling og journalføring. Vi vil kort gå gjennom retningslinjer for periodisering, bortsetting og avlevering, før vi til slutt ser vi på hvordan arkivplan kan brukes som verktøy for ledere og saksbehandlere i forvaltningen. 

Her finner du presentasjonen fra kurset.


Museum:

  • Renhold for personale som holder rent i kulturhistoriske bygninger
  • Gjenstandens museale liv fra A-Å
  • Dokumentasjon og registrering av gjenstander
  • Primus - digital katalog for gjenstander og foto
  • Å lage museumsutstillinger